30 Haziran 2008 Pazartesi

Yeni asgari ücret yürürlüğe giriyor


Yeni asgari ücret yürürlüğe giriyor Yıl sonuna kadar geçerli olacak yeni asgari ücret yarın yürürlüğe girecek.Asgari ücret, yüzde 5 artışla 16 yaşından büyükler için geçim indirimi dahil net 503,26 YTL'ye yükselecek.Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı doğrultusunda, yıl sonuna kadar geçerli olacak asgari ücrette yarından itibaren düzenlenmeye gidilecek. Buna göre, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için asgari geçim indirimi dahil brüt 608,40, net 481,55 YTL olan asgari ücret, brüt 638,70, net 503,26 YTL'ye yükselecek. Asgari ücrette yapılan net artış 21,71 YTL olacak.Halen 16 yaşından küçükler için brüt 515,40, net 414,92 YTL olan asgari ücret ise brüt 540,60, net 432,97 YTL'ye yükselecek.Böylelikle 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri brüt 21,29, 16 yaşını doldurmamış işçilerin de 18,02 YTL olacak.Kapıcılar için brüt 608,40, net 517,14 YTL olarak uygulanan asgari ücret, brüt 638,70, net 542,90 YTL'ye ulaşacak.Temmuz ayında yapılacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapılan kesintileri ve işverene maliyeti artıracak.Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için yapılan kesinti 135,44, 16 yaşından küçük işçiler için 107,63, kapıcılar için de 95,81 YTL'yi bulacak.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 776,02, 16 yaşından küçük işçiler için 692,64, kapıcılar için 772,02 YTL olacak.Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancın alt ve üst sınırı da değişecek.Halen asgari ücretin brütü olan 608,40 YTL düzeyinde bulunan prime esas kazancın alt sınırı 638,70 YTL'ye, 3 bin 954,60 YTL olan primine esas kazancın üst sınırı ise aylık 4 bin 151,70 YTL'ye çıkacak.Yeni asgari ücret ile prime esas kazancın alt ve üst sınırları, 31 Aralık 2008'e kadar uygulanacak.

18 Haziran 2008 Çarşamba

GEÇİCİ VERGİ DE KONTROL EDİLECEK ÖZET HUSUSLAR


GEÇİCİ VERGİ DE KONTROL EDİLECEK ÖZET HUSUSLAR
Tarih: 09.05.2008
Herkesin bildiği üzere Geçici vergilerde kontrol aşaması çok önemli bir konudur. Geçici vergi
Beyannamesi günü her 3 aylık dönemden sonra 45 gün içerisinde beyan edilip 3 gün sonrada
Ödemesi olmaktadır. Burada beyan ve ödeme sürelerine örnek verecek olursak 01.01.2008-
31.03.2008 tarihleri arasındaki Gelir Gider farklarımızı 14.Mayıs 2008 de beyan edilip 17. Mayısta
Ödenmektedir.
Kısaca yıl olarak;
Ocak-Mart Arası 14 Mayıs Beyan 17 Mayıs Ödeme
Nisan-Haziran Arası 14 Ağustos Beyan 17 Ağustos Ödeme
Temmuz-Eylül Arası 14 Kasım Beyan 17 Kasım Ödeme
Ekim- Aralık Arası 14 Şubat Beyan 17 Şubat Ödeme
Olarak gerçekleştiriyoruz.
Geçici Vergi hazırlarken genel olarak aşağıda yazmış olduğumuz hesaplara bakmamızda fayda
Vardır.
GENEL HESAP KONTROLÜ OLARAK
1- 100 Kasa Hesabı
Borç / Alacak kontrolü,
8.000 YTL üzerindeki Kasaya Giriş – çıkışların kontrolü yapılmalıdır,
Kasadaki mevcut Dövizlerin Değerlemesi yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Efektif Alış kuru ile
Değerleme yapılmalıdır.)
2- 101 Alınan Çekler
Borç / Alacak kontrolü,
Dövizli Çekler Varsa Değerleme yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile değerleme
yapılmalıdır.)
3- 102 Bankalar
Borç / Alacak kontrolü Bakiye kontrolü,
Bankalarda Döviz Varsa Değerleme yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile değerleme
Yapılmalıdır.)
4- 103 Verilen Çekler
Borç / Alacak kontrolü,
Verilen Çek Varsa Değerleme yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile değerleme
Yapılmalıdır.
5- 120 Alıcılar
Borç / Alacak Mutabakatı yapılmadır.
Varsa Dövizli Alacakların Değerlemesi yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile
Değerleme yapılmalıdır.)
6- 121 Alacak Senetleri
Borç / Alacak kontrolü,
Dövizli Alacak Senetleri Varsa Döviz Değerlemesi Yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru
İle değerleme yapılmalıdır.)
Senetlerin Ayrıntılı Dökümlerinin çıkarılması gerekir,
Senetlere Reeskont Yapıldı ise Reeskont Tablosu Kontrolü yapılmalıdır.
Geçen yıl 121 Alacak Senetlerine Reeskont yapılıp Gider Yazıldı ise bu Yıl Gelir Hesaplarına alınması
Gerekir.
Geçen Yıldan gelen Senetlerin içinde Çekler varsa ilgili 101 Alınan Çekler hesabına virman
Yapılmalıdır.
7- 128 Şüpheli Alacaklar
Avukatlardan Dava aşamasındaki Şüpheli Alacaklar Listesinin istenmesi ve kontrol edilmesi gerekir.
128lerin 129 Şüpheli Alacaklar Karşılıkları ile Kontrol edilmesi gerekir.
Bu yıl Karşılıklardan Gelir oldu ise gelir hesaplarına intikal edilmesi gerekir.
8- 135 Personel Borç-Alacak Kontrolü yapılmalıdır.
9- 136 Diğer Alacaklar
Vergi Dairesi Alacak Kontrolleri yapılmalıdır.
10- 133 Ortaklardan Alacak hesabını kontrol edilmesi gerekir.
11- 150 -151-152-153 -157 Stoklar Ana Hesabı
Envanter Listesi çıkarılması gerekir,
Stokların Satın Malın Maliyeti Ele uyumunun kontrol edilmesi gerekir.
12- 159 hesabın geçen yıldan (320 vb. Hesaptan) gelen rakamların Elgili (320 Vb. Hesaplara)
Hesaplara virmanın yapılması gerekir.
13- 180 Gelecek Aylara Ait Giderlerin ilgili dönem giderlerine atılması gerekir.
14- 190 Devir eden KDV en son verilen Beyanname ile kontrol edilmesi gerekir.
15- 191 End. KDV Borç / Alacak Kontrol edilmesi gerekir.
16- 193 Peşin ödenen vergilerin kontrol edilmesi ve
Ödenecek Geçici Verginin Tahukuku kaydı yapılması gerekir.
Ödenen Peşin vergiler varsa Ödeme kayıtları kontrol edilmeli ve dekontları ile muhasebe kayıtları
Mutabık olmalıdır.
17- 195 Es Avansları Borç/ Alacak Kontrol edilmesi gerekir.
18- 242 Estirakler Elgili firmanın 500 sermaye hesabı ile kontrol edilmesi ve mutabakat yapılması
Gerekir.
19- 250-----268 arası hesapların (Bina; Tesis; Demirbaş; Taşıt; Maddi olmayan Varlıklar vb.)
Amortisman kayıtlarını kontrol edilmesi ayrılan Amortismanla muhasebe kaydını kontrol edilmesi
Gerekir.
20- 280 Gelecek yılara ait giderlerin bu yılı ilgilendiren kısmının 180 notu hesaba alınması gerekir.
21- 300 Banka kredileri Değerlemeleri Kontrol edilmeli ( Döviz Alış ile değerleme yapılmadır.)
Bu yıl içinde kullanılan kredinin malın maliyetine alınması gerekir.
Yıl olarak ayrımın yapılması uzun vadeli ise ilgili uzun vadeli olarak ayrılması uygundur.
22- 301- 302 Finansal Kiralama Borçlarının Değerlemeleri Kontrol edilmelidir.( Döviz Alış ile
Değerleme yapılmadır.)
Bu yıl içinde kullanılan kredinin malın maliyetine alınması gerekir.
Yıl olarak ayrımın yapılması uzun vadeli ise ilgili uzun vadeli olarak ayrılması uygundur.
23- 320 Satıcılar Borç / Alacak Mutabakatı yapılmalıdır.
Varsa Dövizli Borçların Değerlemesi yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile değerleme
Yapılmalıdır.)
24- 321 Borç Senetleri Borç / Alacak kontrolü ve mutabakatının yapılması gerekir.
Dövizli Borç Senetlerimiz Varsa Değerleme yapılmalıdır. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile
Değerleme yapılmalıdır.)
Senetlerin Ayrıntılı Dökümleri çıkarılmalı ve listelenmelidir,
Alacak Senetlerine Reeskont yapıldı ise ve Reeskont Faiz Gider yazıldı ise Verilen Senetlerde
Reeskont yapılması Ve ikinci kırdırma Faiz Gelir Hesabına intikal
Ettirilmesi gerekir.
Geçen yıl 321 Borç Senetlerine Reeskont yapılıp; Gelir Yazıldı ise bu Yıl Gider Hesaplarına alınması
Lazım gerekir.
Geçen Yıldan gelen Senetlerin içinde Verilen Çekler varsa ilgili 103 Verilen Çekler hesabına virman
Yapılması gerekir.
25- 329–336 Arası Borç Hesapları Borç / Alacak Mutabakatı yapılmalıdır.
Dövizli Borçlar Varsa değerleme yapılması gerekir. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile
Değerleme yapılmalıdır.)
26- 331 Ortaklara borç hesabının kontrol edilmesi gerekir.
27- 335 Personele borçlar hesabı Borç / Alacak kontrolü yapılmalıdır.
Asgari Geçim İndirimi Ödemesi yapıldı ise kayıtlarının kapatılması gerekir.
Aylık Maaşların ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılması gerekir.
28- 340 – Alınan Sip. Avansı Hesabını Borç / Alacak kontrolü yapılmalıdır.
Dövizli Sip. Avansı Varsa değerleme yapılması gerekir. (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile
Değerleme yapılmalıdır.)
Geçen yıldan (120 vb. Hesaptan Gelen) gelen rakamların Elgili (120 Vb. Hesaplara) hesaplara
Virman yapılmalıdır.
29- 360- 361- Borç / Alacak kontrolü yapılmalıdır.
Ödenen Vergilerin kayıt kontrolü yapılmalıdır.
Ödenmeyen vergilerin ilgili hesaplara virmanı sağlanmalıdır.
30- 370-371 notu hesapların ödenen Veya Devir eden Geçici vergi veya kurumlar vergisi devir
Varsa ilgili hesaba (136 Diğer Alacaklar ) virmanın yapılması gerekir.
31- 380- Gelecek Aylara ait Gelirler hesabını ilgili Aylarda virman yapılıp yapmadığını kontrol
Edilmesi gerekir.
32- 391 Hesaplanan KDV Borç / Alacak kontrolü yapılmalıdır.
33- 400 Banka kredileri Değerlemeleri Kontrol edilmesi (T.C Merkez Bankası Döviz Alış kuru ile
Değerleme yapılmalıdır.)
Bu sene içinde kullanılan kredinin malın maliyetine alınması gerekir,
Yıl olarak ayrımın yapılması gerekir; Kısa veya uzun vadeli ise ilgili hesaplara virman yapılaması
Gerekir.
34- 401- 402 Finansal Kiralama Borçlarının Değerlemeleri Kontrol edilmesi (T.C Merkez Bankası
Döviz Alış kuru ile değerleme yapılmalıdır.)
Bu sene içinde kullanılan kredinin malın maliyetine alınması gerekir.
Yıl olarak ayrımın yapılması gerekir; Kısa veya uzun vadeli ise ilgili hesaplara virman yapılaması
Gerekir.
35- 500 Sermaye Hesabı İlgili ortaklıkların kontrol edilmesi gerekir.
36- 501 Ödenmiş Sermaye hesabı Borç- Alacak Kontrol edilmesi gerekir.
37- 540 Yasal Yedekler Geçen yıl eğer kar çıkmışsa çıkan karın % 5 oranında yasal yedek ayrılması
Gerekir.
38- 549 Özel Fonlar Eğer 3 yıl geçmiş ise ilgili gelir hesabına virman yapılarak gelir yazılması
Gerekir.
39- 580 Geçmiş Yıllar Zararı var ise Geçici Vergi beyannamesinden mahsup edilmelidir. (Son 5 Yıllık
Zarar Mahsup edilir.)
40- 590 Dönem net Karı Geçen yıl Kar varsa yedek ayrıldıktan sonra 570 Geçmiş Dönem Kar nolu
Hesaba atılması gerekir.
41- 591 Dönem net zararı Geçen yıl Zarar varsa 580 Geçmiş Dönem Zararı nolu hesaba atılması
Gerekir.
42- Satılan Malın maliyeti Borç / Alacak Kontrol edilmesi gerekir.
43- 600-799 nolu hesabın Borç / Alacak Kontrol edilmesi gerekir. (Not Gelir Hesapları Alacak çalışır
Gider hesapları Borç Çalışır)
44- Gelir Tablosu Kontrol edilmesi; İlgili hesaplardan gelen rakamların kontrol edilmesi gerekir.
45- Mizandaki hesaplar kontrol edilir, Mizan Bakiyeleri Borç – Alacak rakamlarını aynı olması gerekir
, Mizanın Sonuç bakiyesinde Sıfır olması gerekir.
.

Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da


Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
Devlet limited şirket ortaklarının değişmesini yasaklamıyor. Ama öyle sonuçlara bağladı ki, yasaklasa daha iyi. Yasakçı olduğum için değil. Çünkü yasaklarda yasağın ne olduğu bilinir ve yapılmaz. Yasak bir şeyi yapan da sonucuna katlanır. Ama tuzaklarda öyle değil.Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, herkes yaptığının maliyetini düşünmeli. Örneğin, laik demokratik hukuk devletini yıkmaya kalkanlar, sonucu düşünmeli, hesaplamalı. Yasak olduğu için de sonucun kötü olduğu belli. Ama şirket hissesi almak veya devretmek yasak değil. Öyleyse sonunda ne olacağını nasıl bileceksiniz? Hele bir de sonucu doğuran başkası ise? Diyelim ki Şubat ayında bir limited şirketin hissesini aldınız. Siz hisseyi almadan önceki yılda eski sahipleri şirkette vergi kaçırmışlar ve siz bunu tespit edemediniz. Edemezsiniz. Eski ortakların kaçırdıkları bu vergiden siz de sorumlu olacaksınız.Eğer bunu bilirseniz limited şirket hissesi almazsınız. Bilmezseniz alırsınız ve başkasının yaptığı, sizin haberiniz olmayan, bilmeniz veya tespit etmeniz mümkün olmayan bir şeyden sorumlu olursunuz.Bir de aksine bakalım. Diyelim ki limited şirket hissenizi Haziran ayında sattınız. Siz satıncaya kadar şirketinizin bütün işleri düzgün ve 100 bin lira kâr var. Siz sattıktan sonra yeni ortaklar sizin gibi dürüst davranmadılar ve vergileri ödemediler. Bu durumda o vergileri ödemekten diğerleri ile birlikte siz de sorumlusunuz. Onlar dürüst değilse çoktan kaçmış olacakları için o vergileri cezalarıyla, faizleriyle birlikte siz ödeyeceksiniz. Üstelik bu sorumluluk müteselsil, yani devlet alacağını onlardan istemeden sizden isteyebilir.Limited şirket hissesi almak, satmak yasaklansa daha iyi değil mi? Yöneticiler de yanacak Diğer şirketlerde de yönetici değişimi için aynı durum geçerli. Şirket yöneticileri değiştiğinde, kamu alacaklarının doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihlerde yönetici olanlar müteselsilen sorumlu olacaklar. Diyelim ki siz Şubat ayında yönetici oldunuz, önceki yıl kaçırılan vergilerden dolayı sorumlu olacaksınız. Ya da çok kârlı bir firmanın yönetiminden çıktınız ve yeni yöneticiler şirketi batırıp sizin dönemin vergilerini ödemediler. Yandınız!

Gayrimenkul ve araç alıp-satanlar dikkat!


Gayrimenkul ve araç alıp-satanlar dikkat!
Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun ile birçok vergi kanununda oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin önemli bölümü hemen hemen tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor.Özellikle ev ve araba alan veya satanlar ile motorlu taşıt vergisi borcu olanları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler getirildi. 1- Araç satışlarında devirler artık noterlerde yapılmayacak 2 ay sonra araç satışlarında devirler artık noterlerde yapılmayacak. Araç devirleri trafik tescil şube veya bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılacak. Devir yapılabilmesi için trafik tescil memurlarının, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığını tespit etmesi gerekli. Vergi borcu olan aracın satış ve devri yapılmayacak. Trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersiz olacak. Satış üzerine trafik tescil şube veya bürolarında alıcı adına tescil belgesi veya geçici tescil belgesi düzenlenecek. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin bilgiler işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 işgünü içinde ilgili vergi dairesi müdürlüklerine bildirilecek. Satışların trafik tescil bürolarında yapılacak olması, satış işlemlerinde uzun kuyruklar oluşur mu sorusunu akla getiriyor. Vatandaşların mağdur olmaması bakımından araç satış ve devrini gerçekleştirecek tescil büro ve memurlarının yeterli sayıda olması oldukça önemli. Bunun için Emniyet Müdürlüklerinin gerekli önlemleri alacağını düşünüyoruz. 2- Motorlu Taşıt Vergisi borcu olan araçların muayenesi vergi borcu taksitlendirilerek yapılabilecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez. Dolayısıyla araçlarının muayenesini yaptırmak isteyenler vergi borcunu ödemek zorundalardı. Son düzenlemeye göre araçlarının vergi borcu olanlar, bu borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca tecil ettirip taksitlendirirlerse araçlarının muayenelerini yaptırabilecekler, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilecekler. Gelir İdaresi bu hususla ilgili olarak İç Genelge yayınlayarak motorlu taşıtlar vergisi, bu verginin gecikme zammı ve trafik para cezalarının tecil ve taksitlendirilebileceğini tüm teşkilatına duyurdu. Bu borçlarını taksitlendiren vatandaşlar yıllık % 24 tecil faizi ödemek zorunda kalacaklar. Önemli bir husus olarak belirtelim. Vergi borcunun taksitlendirilmesi vergi borcunun ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla vergi borcu taksitlendirilirse araçların muayenesi yapılabilmesine rağmen borç ortadan kalkmadığı için aracın satış veya devri gerçekleştirilemeyecek. 3- Gayrimenkul alım-satımında gerçek değer gösterilecek! Bundan böyle gayrimenkul alım-satımlarında tapuda gösterilecek değer emlak vergisi değeri olmayacak. Gerçek satış bedeli ne ise tapuda o değer gösterilecek. Gösterilecek gerçek değer, emlak vergisi değerinden düşük olamayacak. Mesela 100.000 YTL'ye satılan bir konutun emlak vergisi değeri 30.000 YTL ise tapu harcı önceden 30.000 YTL üzerinden hesaplanıyordu. Fakat yeni düzenleme sonrası harcın 100.000 YTL üzerinden hesaplanması gerekecek. Bu değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı ödeyecek. Eğer tapuda satış bedeli düşük gösterilirse aradaki farka isabet eden harç alıcı ve satıcıdan cezalı olarak alınacak. Dolayısıyla gayrimenkul satışlarında vatandaşlarımızın, gerçek satış bedeli ne ise o tutarı tapuda beyan etmeleri ileride ceza ödememeleri açısından kendi yararlarına olacaktır.
İsmail KÖKBULUT

Az vergi ödeyene FAVÖK


Az vergi ödeyene FAVÖK
FAVÖK= Faiz, Amortisman ve Vergi ve Öncesi Kâr (FAVÖK) ismi veriliyor.,
Maliye Bakanlığı, vergi kaçağının yoğun olduğu her bir sektör için 'kazanç sınırı' belirleyecek.
Sınırın altında kalan mükelleflerin 'komik' vergi beyanları kabul edilmeyecek. Gelir Vergisi Kanunu'nu sil baştan değiştirecek yasa taslağı ile lüks içerisinde yaşadıkları halde asgari ücretle çalışanlardan bile daha düşük vergi ödemeyi alışkanlık haline getirmiş mükellefler tarihe karışacak. Getirilmek istenen düzenlemeyle Maliye, her bir sektör için “kazanç alt sınırı” belirleyecek. Bu sınırın altında gelir beyan edip düşük vergi ödemek isteyen mükelleflerin beyanı kabul edilmeyerek inceleme başlatılacak. Gerçekten zarar eden dürüst mükellefle vergi kaçırma planları yapan kötü niyetli vergi mükellefi birbirinden ayrılacak. SÖZLÜ UYARI YAZILI OLACAKMaliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'nün üzerinde çalıştığı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılması düşünülen düzenleme, halen yasal altyapısı olmaksızın idari kararlarla yürütülen "beyan yükseltme" uyarılarını yasal hale getirecek. Mevcut uygulamada vergi daireleri, düşük gelir beyan eden mükelleflerden, beyanlarını yükselterek yeniden getirmeleri uyarısında bulunuyor. HER YIL LİMİT DEĞİŞECEKGelirini gizleyen birçok mükellef bu uyarıyı dikkate alarak beyanını yükseltiyor. Yükseltmeyen mükellefler ise Maliye'nin yoğun denetimiyle karşı karşıya kalıyor. Getirilecek yeni sistem ise kanuna yazılacak bir maddeyle, bazı sektörler için kazanç limiti belirleme yetkisini Maliye Bakanlığı'na verecek. Maliye, belirli sektörler için kazanç limitini her yıl ekonominin içinde bulunduğu duruma göre yeniden belirleyerek ilan edecek. FAVÖK MODELİ Faiz, Amortisman veVergi ve Öncesi Kâr (FAVÖK) ismi veriliyor. Bu yöntem, her bir Limitin altında gelir beyan eden mükelleflerin üzerine, yasal dayanak olduğu için daha rahat gidilecek. Bu uygulamaya Pay ve Amortisman Öncesi Kâr (PAÖK) ya da Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr (FAVÖK) ismi veriliyor. Bu yöntem, her bir sektördeki ortalama kârlılığı tespit etmek amacıyla muhasebe sistemi olarak uygulanıyor. Buna göre her bir sektördeki brüt kazançtan faiz, vergi ve amortisman giderleri düşülüyor. Ortaya çıkan rakam, o sektörün gerçek kazanç limitini gösteriyor. Böylece örneğin yatırımları için aldığı kredinin faizinin ödenmesi, yeni makineler için yüksek amortisman giderinin oluşması gibi nedenlerle düşük kazanç açıklayan firmalar, belirlenen limitin altında kazanç beyan ettikleri halde incelenmeyecek. Ancak, bu tür giderleri olmadığı halde düşük kazanç beyan eden kötü niyetli işletmeler Maliye'nin denetim ağına takılacak.

Ev alanlar dikkatli olun! Tapu harçlarına gizli zam


Ev alanlar dikkatli olun! Tapu harçlarına gizli zam
Harçlar Kanunu'nun "Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır" şeklinde bir hükmü vardı. Bu nedenle de bazı şirketlerin gerçek değerden gösterdikleri hariç, taşınmazlar kaç liraya alınıp satılırsa satılsın, tapu harcı emlak vergisi değerinden ödenirdi.Harçlar Kanunu'nun ilgili maddesi değişti. Yeni hüküm harcın emlak vergisi değerinden düşük olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanacağı şeklinde.Hemen "Ne var bunda, değişen bir şey yok ki" demeyin.Aynı maddeye bir başka hüküm daha eklendi. O hükme göre, beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilirse, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilecek. İşte bu hüküm daha önce yoktu.Beyan edilen değerin emlak vergisi değerinden düşük olmaması yetiyordu. Gerçek alım satım bedeli daha yüksek olsa bile beyan edilen değer esas alınıyordu. Bu bedelin beyan edilenden yüksek olduğu sonradan tespit edilirse ek harç alınamıyordu.Bundan sonra gerçek alım satım bedeli üzerinden harç alınacak. Sonradan tespit yapılması durumunda harç gerçek bedel üzerinden alınacak, hem de cezalı olarak.Şimdiye kadar yapılan uygulamada satıcılar duruma göre hem tapu harcını, hem gelir veya kurumlar vergisini, hatta varsa KDV'yi düşük ödemek için bedeli düşük göstermek isterlerdi. Alıcılar da harcı düşük ödemek için buna razı olurlardı.Maliye'nin denetim elemanları da incelemelerde durumu saptarlarsa satıcıya cezalı tarhiyat yaparlardı. Beyan edilen değer emlak vergi değerinden düşük değilse alıcı bir bedel ödemek zorunda kalmazdı. Genelde de emlak vergi değerinin biraz üstünde bir bedel beyan edilirdi. Bundan sonra beyan edilen değerin gerçek devir veya iktisap bedeli olması gerekiyor. Emlak vergi değerini aşması yetmiyor. Alıcılar için de hem harç salınacak, hem ceza uygulanacak, hem de faiz olacak. Artık satıcıyı kurtarmak için bedeli düşük göstermeye razı olan alıcı da yanacak

11 Haziran 2008 Çarşamba

Gayrimenkul satışında yeni bir dönem başlıyor


Gayrimenkul satışında yeni bir dönem başlıyorHürriyet Gazetesi 11.06.2008
GAYRİMENKUL alacak ya da satacak olanları yakından ilgilendiren yeni bir yasa çıktı.6 Haziran 2008 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı Yasa ile gayrimenkullerin satışı sırasında, "tapuda beyan edilecek değeri" ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. OLAY NEYDİ?Öteden beri süregelen uygulamada, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerinin, "emlak vergisi asgari değeri" olarak gösterilmesi yeterliydi.Buna göre, örneğin; satış değeri 500 bin YTL olan bir gayrimenkulün, emlak vergisi asgari değeri 160 bin YTL ise, tapu işlemleri 160 bin YTL üzerinden yapılabiliyordu.Böyle olunca, alıcı ve satıcı 500 bin YTL yerine, 160 bin YTL üzerinden ayrı ayrı binde 15 "tapu harcı" ödüyorlardı. Başka bir anlatımla, 500 bin YTL satış bedeli üzerinden 7.500’er YTL tapu harcı ödemek yerine, 160 bin YTL olan emlak vergisi asgari değeri üzerinden 2.400’er YTL tapu harcı ödenebiliyordu. Bu uygulamada, alıcının da satıcının da daha az harç ödeme yönünden avantajları vardı.Nitekim Maliye Bakanlığı’da 48 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yaptığı açıklamada; gayrimenkul alım-satımı sırasında, emlak vergisi asgari değeri üzerinden tapu harcı ödenebileceğini açıklamıştı. Bunun tek istisnası; yapılan işlemler sırasında mükelleflerin, emlak vergisi değerinin üzerinde bir değer beyan etmek istemeleri halinde, beyan edilen değerin tapu harcının hesabında dikkate alınacağıydı (Bkz. 13.9.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 48 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği).6 Haziran 2008 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı yasa ile gayrimenkullerin alım-satımında, tapu işlemine esas değer olarak gösterilecek değer, yeni esaslara bağlandı (Yasanın tam metni için TIKLAYINIZ.).NE OLDU?Yeni düzenlemeye göre; - Tapu işlemleri sırasında gösterilecek değer, emlak vergisi asgari değeri değil, normal alım-satım değeri olacak. Örneğin 500 bin YTL’ye satılan gayrimenkulün, emlak vergisi asgari değeri 160 bin YTL ise, tapu işlemleri, önceki uygulamanın aksine 500 bin YTL değer üzerinden yapılacak. Kuşkusuz tapu harcı vs. 500 bin YTL üzerinden hesaplanacak.- Gayrimenkul satışında, satış bedelinin emlak vergisi asgari değerinin altında olduğu durumlarda ise, emlak vergisi asgari değeri üzerinden "tapu harcı" ödenecek.- Alım-satım ya da devir değerinin gerçek tutarı yansıtmadığının saptanması durumunda, aradaki farka isabet eden harç, ikmalen veya re’sen alıcı ve satıcı adına tarh edilecek. Tarh edilecek yani ilave olarak istenecek olan bu harcın yüzde 25’i oranında da "vergi ziyaı" cezası kesilecek.Vergi dairesi, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde, gayrimenkulün gerçek satış bedelini araştırıp, cezalı işlem yapabileceği için, bundan böyle alım-satım sırasında, tapu harcı yönünden, gerçek değerin gösterilmesinde yarar var.Vergi borcu olan gayrimenkul alabilecekBAZI gazetelerde, vergi borcu olanların gayrimenkul alamayacağı ve tapuda işlem yaptıramayacağı yönünde haberler yayınlandı.Okurlarımızın ısrarlı soruları üzerine açıklayalım; böyle bir durum söz konusu değil. 5 Haziran 2008 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı Yasa’nın ikinci maddesinde, "tapu işlemlerine ilişkin harçlar hariç" denilmek suretiyle, konuya açıklık kazandırılmıştır.