18 Aralık 2012 Salı

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisapları

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisapları 

Genel Kurul toplantı ve Karar Nisapları Tablosu (İlk Toplantı için )

Genel Kurulun tipi veya konusu
1. Toplantı Nisabı
1. Toplantı Karar nisabı
Olağan Genel Kurul
Sermayenin ¼ ü
Hazır olanların oy  çoğunluğu
Şirket Merkezinin yurt dışına taşınması
Sermayenin Tümü 
Sermayenin Tümünün oy birliği 
Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük 
Sermayenin Tümü 
Sermayenin Tümünün oy birliği 
İkinci yükümlülük
Sermayenin Tümü 
Sermayenin Tümünün oy birliği 
Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az  %75 inin oyu ile
Tür değiştirme (payları borsada olanlar hariç)
Sermayenin 2/3 ü
Mevcut oyların ve sermayenin  2/3 ü
Limited şirkete dönüştürme


a.Ek ödeme doğması halinde
Sermaye ve payların tümü
Pay sahiplerinin tümünün oybirliği ile
b.Kişisel edim yükümlülüğü halinde
Sermaye ve payların tümü
Pay sahiplerinin tümünün oybirliği ile
Kooperatife dönüştürme
Sermaye ve payların tümü
Pay sahiplerinin tümünün oybirliği ile
Bölünme kararı (devralan şirket)
Esas sermayenin  çoğunluğu
Mevcut oyların ¾ ü
Bölünme (Devreden şirket)
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Birleşme kararı
Esas sermayenin  çoğunluğu
Mevcut oyların ¾ ü
Birleşme kararı (Ayrılma akçesi varsa)
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Birleşme kararı (İşletme konusu tamamen değişiyorsa)
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az%75 inin oyu ile
Birleşme (İşletme konusunda kısmi değişiklik olacaksa)
Şirket sermayesinin yarısı
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
Sermaye Azaltılması
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 inin oyu ile
İmtiyazlı Pay oluşturulması
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde :


a.Sermaye artırılması
Toplantı süresince sermayenin en az ¼ ü
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
b.Kayıtlı sermaye artırılması
Toplantı süresince sermayenin en az ¼ ü
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
c.Birleşme,bölünme,tür değiştirme
Toplantı süresince sermayenin en az ¼ ü
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
Tasfiye kararı
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Tahvil,finansman bonosu
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Varlığa dayalı senetler
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Borçlanma  senedi ve diğer senetler
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Menkul kıymet ihracı
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Önemli miktarda şirket aktiflerinin satışı
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda
İmtiyazlı payların %60 ı
Hazır bulunanların çoğunluğu
Tasfiyeden dönülmesi kararı
Sermayenin en az %60 ı
Sermayenin en az %60 ı
Diğer  esas sözleşme değişiklikleri
Sermayenin en az %50 si
Hazır bulunanların çoğunluğu
Özel not:
 Ana sözleşme ile daha ağır nisaplar olabilir.
Genel Kurul toplantı ve Karar Nisapları Tablosu (İkinci  Toplantı için )

Genel Kurulun tipi veya konusu
2. Toplantı Nisabı
2. Toplantı Karar nisabı
Olağan Genel Kurul
Hazır bulunanlar ne  kadar olursa olsun
Hazır olanların oy çoğunluğu
Şirket Merkezinin yurt dışına taşınması
Sermayenin tümü
Sermayenin Tümünün oy birliği 
Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük 
Sermayenin tümü
Sermayenin Tümünün oy birliği 
İkinci yükümlülük
Sermayenin tümü
Sermayenin Tümünün oy birliği 
Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 inin oyu ile
Tür değiştirme (payları borsada olanlar hariç)
İlk genel kuruldaki nisaplar
İlk genel kuruldaki nisaplar
Limited şirkete dönüştürme


a.Ek ödeme doğması halinde
Sermaye ve payların tümü
Pay sahiplerinin tümünün oybirliği ile
b.Kişisel edim yükümlülüğü halinde
Sermaye ve payların tümü
Pay sahiplerinin tümünün oybirliği ile
Kooperatife dönüştürme
Sermaye ve payların tümü
Pay sahiplerinin tümünün oybirliği ile
Bölünme kararı (devralan şirket)
Esas sermayenin çoğunluğu
Mevcut oyların ¾ ü
Bölünme (Devreden şirket)
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Birleşme kararı
Esas sermayenin çoğunluğu
Mevcut oyların ¾ ü
Birleşme kararı (Ayrılma akçesi varsa)
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Oy hakkını haiz  pay sahiplerinin %90 ı
Birleşme kararı (İşletme konusu tamamen değişiyorsa)
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az  %75 inin oyu ile
Birleşme (İşletme konusunda kısmi değişiklik olacaksa)
Bir ay içinde yapılacaktır ve sermayenin 1/3 ü
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
Sermaye Azaltılması
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az  %75 inin oyu ile
İmtiyazlı Pay oluşturulması
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde :


a.Sermaye artırılması
Hazır bulunanlar ne kadar olursa olsun
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
b.Kayıtlı sermaye artırılması
Hazır bulunanlar ne kadar olursa olsun
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
c.Birleşme,bölünme,tür değiştirme
Hazır bulunanlar ne kadar olursa olsun
Hazır bulunanların oy çoğunluğu
Tasfiye kararı
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Tahvil,finansman bonosu
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Varlığa dayalı senetler
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Borçlanma  senedi ve diğer senetler
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Menkul kıymet ihracı
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
Önemli miktarda şirket aktiflerinin satışı
Sermayenin %75 i
Sermayenin en az %75 i
İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda
-----
----------
Tasfiyeden dönülmesi kararı
Sermayenin en az %60 ı
Sermayenin en az %60 ı
Diğer  esas sözleşme değişiklikleri
Bir ay içinde yapılır ve  sermayenin 1/3 ü bulunmalıdır
Hazır bulunanların çoğunluğu
Özel not:
Ana sözleşme ile daha ağır nisaplar olabilir.


Kaynak: www.MuhasebeTR.com