5 Ekim 2010 Salı

soru-cevap

Gayrimenkulün AŞ ye sermaye olarak konulması harca tabi değilEkrem Sarısu 04 Ekim 2010 Pazartesi - PostaSoru: Bir gayrimenkulün Anonim Şirkete aynı sermaye olarak konulmasında Tapu Harcı ödenmesi gerekiyor mu? Gerekiyorsa oranı nedir? Ve harç hangi değer üstünden ödenecek?Mahir ÖZDERCevap: 2 Ocak 2004 tarihine kadar gayrimenkullerin sermaye şirketlerini aynı sermaye olarak konulmasında, gayrimenkulün ticaret mahkemesince belirlenen değeri üstünden gayrimenkulün sahibi ve şirket ayrı ayrı binde 15 oranında Tapu Harcı ödedi. Ancak, 5035 sayılı yasa ile Harçlar Kanunun 123 ncü maddesinde yapılan değişikle 2 Ocak 2004 tarihinden itibaren sermaye şirketlerinin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişliği işlemleri harçtan müstesna tutulduğundan, bu tarihten itibaren sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak konan gayrimenkullerin tapu işlemlerinden, Tapu Harcı alınmamaktadır. Sonuç olarak bir gayrimenkulün AŞ ne ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin tapu işleminde harç ödenmeyecek

4 Ekim 2010 Pazartesi

Okul giderlerine vergi indirimi avantajı

Okul giderlerine vergi indirimi avantajıŞükrü Kızılot - skizilot@yaklasim.com - 25 Eylül 2010 Cumartesi - HürriyetOKULLARIN açılması ile kitap, defter, kıyafet, servis gibi harcamalar da başladı. Çocuklarını özel okullarda okutanlar, ayrıca okul ücreti de ödüyorlar.Bugünlerde veliler “Çocukların okul harcamaları vergiden indirilebiliyor mu?” diye soruyorlar.Öncelikle, bir noktayı belirtelim;Okul harcamalarının “vergiden indirilmesi” diye bir olay yok.Ancak, velilerin bir kısmı çocuklarının eğitim giderlerini, “gelirlerinden düşüp”, daha az vergi ödeyebiliyorlar.İNDİRİM KOŞULLARIYıllık beyanname veren bütün gelir vergisi mükellefleri, eğitim giderlerini beyan ettikleri gelirden indirebiliyorlar (Gelir Vergisi Kanunu Md. 89/2). Örneğin; bakkal, manav, konfeksiyoncu, lokantacı, mobilyacı, ayakkabıcı, berber, nakliyeci, yedek parçacı, avukat, doktor, mimar, kira geliri elde eden, kâr payı ya da temettü gelirini beyan edenler, “Sadece çocuklarının değil kendisi ve eşinin de eğitim giderlerini gelirlerinden indirebiliyorlar”.

Ancak, bunun için bazı koşullar aranıyor.Bunlar;1) Eğitim harcamalarının Türkiye'de yapılması (örneğin yurt dışında okuyan çocuğun giderleri indirilemiyor).2) Eğitim harcamalarının, gelir veya kurumlar vergisine tabi mükelleflerden alınan belgelerle (fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış vesikası veya yazar kasa fişi) ile kanıtlanması,3) Beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması,gerekiyor. Aşması halinde yüzde 10'u indirilebiliyor.Örneğin; 90 bin TL gelir beyan eden ve çocuğu için 15 bin TL eğitim harcaması yapan bir avukat, bunun 9 bin TL'sini gelirinden düşebiliyor.ÜCRETLİLERİN DURUMUÜcretliler, okul masrafları yönünden de mağdur durumdalar. İşçi ve memurlar ile ücret geliri olan diğer kişiler, eğitim harcamalarını, gelirlerinden indiremiyorlar.2007 yılına kadar, eğitim harcamaları nedeniyle “vergi iadesi” alınıyordu. Vergi iadesi kaldırılınca, eğitim masrafları nedeniyle, vergi iadesi alma avantajları da bitti.Şirket ortakları, kâr payı ya da temettü gelirleri veya başka gelirleri nedeniyle, gelir vergisi beyannamesi verdiklerinde, eğitim masraflarıyla ilgili indirim avantajından yararlanabiliyorlar.ÖZELLİKLİ DURUMLAREğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, kurs ücretleri, her türlü kitap (ders kitabı, hikaye, roman, bilimsel eser vb.) ve kırtasiye alımları, beyan edilen gelirden indirilebiliyor.Öğrenci yurtları, gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi ise yani yurt işletenler bu vergileri ödüyorlarsa, veliler yurda yaptıkları ödemeleri de indirilebiliyorlar.Üniversitelere gelince, Devlet üniversitelerine yapılan ödemeler kapsam dışı. Vakıflara ait üniversiteler, kurumlar vergisi mükellefi olmadığı için bunlara yapılan ödemeler de indirilemiyor.Okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine “yapılan bağışlar” eğitim harcaması kapsamında değerlendirilmediği için indirimi kabul edilmiyor.

Eğitimle ilgili harcamalarda,ücretliler aleyhine olan uygulamanın, ücretlileri de kapsayacak şekilde değiştirilmesinde yarar var.

1 Ekim 2010 Cuma

Harçlar Kanunu Sirküleri/10

Harçlar Kanunu Sirküleri/10Konusu : Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapansözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulamasıTarihi : 29/09/2010Sayısı : HK-10/2010-1İlgili Olduğu Kanunlar : 3226 sayılı Kanun, 488 sayılı Kanun ve 492 sayılı Kanun1-Giriş:Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan tadil sözleşmelerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca damga vergisi ve harçtan istisna tutulmasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.3- Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması:Finansal Kiralama Kanununun amacı işletme tarafından ihtiyaç duyulan malların temini için işletmeye finansman sağlamaktır. Bu hususa yönelik olarak taraflar arasında yapılan finansal kiralama sözleşmesinde, karara bağlanan ödeme planında, vadede veya teminat hükümlerinde işletmenin mali gücüne göre değişiklik yapılabilmektedir. Yapılan bu değişiklikler mevcut finansal kiralama sözleşmesinin amacının sürdürülmesine yönelik kağıtlardır.Bu itibarla, finansal kiralama sözleşmelerinde; ödeme planının revize edilmesi, sözleşmeye yeni bir mal eklenmesi veya çıkarılması, sözleşmenin süresinde veya teminat hükümlerinde değişiklik yapılması ya da kiracı değişikliği nedeniyle düzenlenecek kağıtların ve yapılacak işlemlerin 3226 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca damga vergisi ve harçtan istisna tutulması gerekmektedir.Duyurulur.

01 Ekim 2010Gİ 2010 – 4930/9/2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/9/2010 tarih ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılmıştır.01 Ekim 2010Gİ 2010 – 5001.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 400 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.01 Ekim 2010Gİ 2010 – 5101.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 276 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.