11 Kasım 2011 Cuma

Yol Haritamız Belli . .

Yol Haritamız Belli . . . . . . . . . .
24 Ekim 2011 Pazartesi

İnsanoğlunun dünya ya geldiği günden beri geçerli olan muhasebe mesleği, ülkemizde bazı devrim niteliğinde olan dönem noktaları ile ilerlemeye çalışmıştır.
YOL HARİTAMIZ BELLİ...………………….:

             İnsanoğlunun dünya ya geldiği günden beri geçerli olan muhasebe mesleği, ülkemizde bazı devrim niteliğinde olan dönem noktaları ile ilerlemeye çalışmıştır.

             Yıllarca kanunlaşması beklenen mesleki kanunumuz olan 3568 sayılı kanun 01.06.1989 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır. 3568 sayılı kanun, mesleki anlamdan büyük bir dönem noktası olmuştur. Daha sonra Tek düzen hesap planı ile genel kabul görmüş muhasebe standartları ile devrim nitelindeki adımlarla devam etmiştir.
Artık muhasebe \ mali müşavirlik mesleği kanunlar çerçevesinde yönlendirici, sorumluğu bulunan bir meslek olmuştur.

             Ancak ülkemizde kamu giderlerini karşılamak için vergisel politikaların ağırlığı, mesleğimizde de vergi için muhasebe yapılmıştır.  Meslektaşlarımız bugüne kadar kanunen kendisine düşen  görev\yetkileri mesleki bilinç içinde yerine getirmişler, mesleki sorumluluk\bilinç rapor ile güzelleşememiştir. Mesleki örgütümüz Kamu idaresi uygulamalarında öncü\örnek\yapıcı bir tavır izlemişlerdir.
Mesleki sorumluluk ve görevimiz, iş dünyası ve kamu idaresi tarafından farkına varılmamış, önemsememedirler.

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından ticari işlemde bulunan şirketlerin % 5 i denetleme yapılarak rapora bağlanması mesleki anlamda denetleme olayının gündeme gelmesini sağlamıştır.

               29.06.1956 yılında kabul edilen 6762 sayılı kanunun, bugüne kadar uygulanmasında ki  sıkıntıları, dünya da ve ülkemizde gelişen ticari\ekonomik gelişmeler neticesinde yeni bir kanunun doğmasına neden olmuştur. 2005 yılından beri çalışmaları yapılan 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102–6103 sayılı kanun 01.07.2012 ayında yürürlüğe girecektir.

Mesleğimiz için  devrim nitelinde sayılan bu kanunun  çıkmasında emeği bulunan Sn:Prof. Dr.Ünal TEKİNALP

hocamız ve komisyonda bulunan kişilere teşekkür ederiz.

Hocamızın tanımlaması ile, finansal raporlama, bağımsız denetim, şeffaflık, hesap verilebilirlik, kurumsal yönetim kolonlarının üzerinde duran yeni ticaret kanunumuz meslek mensuplarının başarısı ile verimlilik sağlayacaktır.
 Kanun artık ticarete;

—Uzman,
—Bağımsız,
—Mesleki Etik,
—Şüphecilik yapan\bakan
—Şeffaflık, ilkeleri ile denetim olayını getirmektedir.
 Kanun artık ticaret;
—Dönemsellik, tahakkuk, devamlılık esasları ile denetim getirmektedir.

Artık ticaret Kanunu, maliye bakanlığının ticarete hükümlüğünü bitirmektedir.

Artık ticarette kullanılan tanımlamaları\hukuksal problemleri bitirmektedir.

Artık ticaret çağdaş bir anlayış ile dünyada bulunan ticaret kanunlarına, uygulamada da örnek olacak bir ortama gelecektir.
Artık ticaret te ;
meslek mensuplarımız içinde bulunduğu,
-          Bağımsız denetçi
-          İşlem denetçisi
-          Özel denetçi tanımlamaları ile yeni bir döneme başlayacaktır.
Artık ticarette yeni yol haritasında hazır olan kurum; daha önce olduğu ve kanun da belirttiği gibi meslek örgütümüz olan TÜRMOB dur.

Örgütümüz hazır ama, yeni yol haritasının kenarında yeri bulunan kamu idarelerinin de kendilerine düşen görev ve sorumluluklarının yapılması gerekmektedir.

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Vergisel politikalara yönelik mali bilânçolar düzenlenmeyecek,

Artık yeni ticaret kanunu ile;
işletme defteri\ basit usul defter tutan vergi mükellefleri olmayacak,

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Tüm mükelleflerin denetlenen, karşılaştırabilen finansal tabloları olacak,

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Dünya ile ülkemizin finansal tabloları aynı olacak,

Artık yeni ticaret kanunu ile;
7 adet UFRS-31 adet UMS, yeni ticaret kanunu ile bütün mükellefler için olacak;

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Mükellefler arasında bulunan hukuksal uyumsuzluklar ortadan kalkacak,

Artık yeni ticaret kanunu ile,
Kurumsal bir kimlik gelerek, akraba-dost-tanıdık ilişkileri olmayacak

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Göstermelik denetçilik-denetim olmayacak,

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Vatandaşlar\ kurum-kuruluşlar arasında bulunan güvensizlik ortadan kalkacaktır.

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Ticari ilişkilerde, hatır ilişkilerinin yerine belge geçerli olacaktır.

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Risk tanımlama\ risk önleme \risk merkezleri tanımlamaları gündeme gelecektir.

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Ticari firmaların daha güvenli(belgeleri geçerli-kayıtlı ) olmaları sağlanacaktır.

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Ticari firmalarının mevzuata daha uyumlu ve verimli çalışmaları sağlanacaktır.

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Serbest meslek Erbapları için ortaklıklar\kuruluşlar  söz konusu olacaktır.
(Mesleki denetim ortaklıkları )

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Boş\gayri faal\ticaret yapmayan şirketlerin olmayacağı;

Artık yeni ticaret kanunu ile;
Ben yaptım oldu-yaz diyen işverenlerin olmayacağı ticaretin olduğu,

………………….


Artık yeni ticaret kanunu ile;

Meslektaşlarımız için görünen fotoğraf çok güzel görünmektedir. Bu fotoğrafın uygulamalar ile renklenmesini umut ediyorum.


SONUÇ: Yeni ticaret kanununun yazılı\görsel basında bilgi kirliliği bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın bu bilgilere kapılmamaları gerekmektedir.
TÜRMOB tarafından ticaret kanununun meslektaşları bilgilendirecek eğitmenleri hazırdır.

TÜRMOB tarafından yayınlanacak uygulamalar hazırdır.

TÜRMOB tarafından yol haritası hazırdır.

Mali ve diğer kurumların, yol haritası üzerindeki yerlerini kısa zamanda almaları gerekmektedir.

Yolumuzda başarıya koşmak artık meslektaşlarımızın ve örgütümüzündür

Yolumuz açık olsun……


Yeni Türk Ticaret Kanunu ve uyum süreci

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve uyum süreci
26 Ağustos 2011 Cuma

1957 yılından bu yana yürürlükte olan ve mevcut kanun ile karşılaştırıldığında Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği radikal değişikler nedeniyle şirketlerinin köklü bir değişime uğraması kaçınılmaz hale gelmiş,....
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve uyum süreci
1957 yılından bu yana yürürlükte olan ve mevcut kanun ile karşılaştırıldığında Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği radikal değişikler nedeniyle şirketlerinin köklü bir değişime uğraması kaçınılmaz hale gelmiş, şirketler için bu değişim esasen görevden daha öte sorumluluk haline dönüşmüştür.
1957 yılından bu yana yürürlükte  olan ve  mevcut kanun ile karşılaştırıldığında Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği  radikal değişikler nedeniyle şirketlerinin köklü  bir değişime uğraması kaçınılmaz hale gelmiş, şirketler için bu değişim esasen görevden daha öte  sorumluluk haline dönüşmüştür.

Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim felsefesi
Yasanın   şirketlerde meydana getireceği değişikliklerin başında yönetim kurulları, mali işler ( Muhasebe-Finans), fonksiyonu,  finansal planlama ,iç kontrol ve denetim, risk yönetimi, finansal raporlama, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim  gibi   kurumsallaşma felsefelerinin en önemli unsurları bulunmaktadır.

Aslında yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği yükümlülüklere, yasaya uyum süreci  nden  daha çok , kurumsallaşma ve yapısal dönüşüm fırsatı olarak bakan şirketler, rekabet avantajı yakalayarak bu yaklaşımları ile günümüzün dinamik ve global ticari hayatında sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık sağlayacaklardır.

Şirketler  şu ana kadar Yeni Türk Ticaret Kanununa  ait herhangi bir adım attılar mı ? uyum çalışmalarına ne zaman başlayacaklardır.? Kalan süre şirketler ,yapıları ve çalışanları için yeterli olacak mıdır.? Soruları devam ederken bu işlemlere erken başlayan şirketlerin farklı bir avantaj ve rekabet üstünlüğü elde edecekleri tartışmasızdır.

Bu konularda büyük ölçekli şirketlerin belli ölçülerde  yasal ve yapısal değişikliklerin etkilerini değerlendirmeye başladıkları,  hatta eğitim programlarına başladıkları  görülmekle beraber  küçük ve orta ölçekli şirketlerin bu noktada kayda değer bir hazırlık sürecinde olmadığı görülmektedir. Ancak ne var ki yeni T.T.K. Söz konusu değişiklikleri yalnızca büyük ölçekli şirketlere özgülemeyip tüm şirketler için öngördüğü unutulmamalıdır.

Yeni kanun  şirketlerde beklenenden çok daha geniş ve köklü etkiler yaratacaktır
Yeni   Türk Ticaret Kanununun yaratacağı değişimin etkisi mali işler birimi dışında insan kaynakları, bilgi işlem, işletmenin faaliyetleri, menfaat sahipleri ile iletişim gibi birçok fonksiyon ve konuyu etkileyecektir. Mali işler (muhasebe ,finansman) , insan kaynakları,bilgi işlem birimleri hizmet birimleri olmaktan çıkıp adeta stratejik birimler haline gelecektir. Aynı zamanda bu değişim, şirketlerin halihazırda aldıkları bir çok inisiyatife farklı açılımlar getirebilecek ve  ERP sistemlerinin uygulanması, birleşme ve satın almalar, uluslararası faaliyetlere girilmesi gibi yeni fırsatlar yaratabilecektir .

Yeni kanun  şirketlere performans yönetimi konusunda önemli bir fırsat olacaktır.
Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler, değişimi yönetebilmek adına süreçler ve teknolojiye ilişkin önemli yatırımlar yapacaktır. Yönetim kurulunun ve yönetimin etkin bir şekilde yapılandırılması, yönetim raporlaması, yeni muhasebe sisteminin ve denetim mekanizmasının yönetilmesi (iç ve dış denetim), finansal planlama ve bütçeleme gibi konular, değişimin iyi bir şekilde yönetilebilmesi olmazsa olmaz yönetsel teknik ve araçlar olacaktır.

Yeni kanun  şirketlere yapısal dönüşüm fırsatı sunacaktır.
Bu  kapsamda meydana gelen radikal değişiklikler, şirketlerdeki yönetim tarzını ve iş yapış şekillerini önemli bir şekilde etkileyecek olup  bu değişikliklerden en fazla şirket yönetim kurulları ve yöneticileri,  mali işler ile finansal planlama ve denetim fonksiyonları etkileneceklerdir.

Kurumsallaşma olarak tanımlanabilecek bu yapısal dönüşüm ile yasaya uyumun ötesinde  şirketlerde iktisadi faydalar sağlayacak bir süreç yakalanacaktır. Bu süreçte şirketlerce yasanın getirdiği  değişiklikler; özellikle sistemlerin, süreçlerin , mali işler, yönetim ve denetim fonksiyonlarının yapısal dönüşümü bir şans olarak değerlendirerek  bu değişim rüzgarını günümüz rekabetçi ortamında kendilerinin rakiplerinden farklılıklarını ortaya çıkaran fırsat olarak görülmesi gerekmektedir

Bu değişikliklere ilişkin şirketlerin durumlarını ivedilikle değerlendirip yol haritalarını belirlemeleri ve eylem planlarını oluşturmaları yeni kanunda  Şirket yönetimlerine (yönetim kurulları, şirket müdürleri ve/veya müdürler kurulları) getirdikleri devredilemez görev ve yetkiler ile   hukuki ve cezai sorumluluklar  açısında  alındığında büyük önem taşımaktadır.