8 Nisan 2015 Çarşamba

 
 
SGK (SSK) PRİMİNE TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
 
SIRA NO
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
PRİME TABİ DEĞİL(+ / -)
HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
1
Asıl Ücret
+
Hak Edilen Ay
2
Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri
 
 
 
  a) Zaman birimine göre ücret
+
Hak Edilen Ay
 
aa) Hafta tatili ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ad) Yıllık ücretli izin ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ae) Cumartesi günü ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
  b) İşbirimi esasına göre ücret
+
Hak Edilen Ay
 
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret
+
Hak Edilen Ay
 
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
 
bc) Transfer ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
bd) Transfer verimi ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
  c) Götürü ücret
+
Hak Edilen Ay
 
  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
 
da) Hazırlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
db) Tamamlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
dc) Temizleme ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
-          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
 
-          Komisyon ücreti
+
Hak Edilen Ay
3
Ücretin eklentileri
 
 
 
  a) Primler
+
Ödendiği Ay
 
aa) Yıpranma tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
ab) Özel hizmet tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
ac) Yabancı dil tazminatı
+
Ödendiği Ay
 
ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
ae) İmza zorunluluğu tazminatı
+
Ödendiği Ay
 
af) Tabii afet yardımı
+
Ödendiği Ay
 
ag) Nakit ödenen kira yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
ah) Nakit ödenen giyecek yardımı
+
Ödendiği Ay
 
aı) Nakit ödenen yakacak yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
ai) Askerlik yardımı
+
Ödendiği Ay
 
aj) Sünnet yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
ak) Nakit ödenen taşıt yardımı
+
Ödendiği Ay
 
al) Nakit ödenen ısıtma yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,
+
Ödendiği Ay
 
an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli
+
Ödendiği Ay
 
ao) Ek tazminat,
+
Ödendiği Ay
 
aö) Yılbaşı parası,
+
Ödendiği Ay
 
ap) Kreş ücreti
+
Ödendiği Ay
 
ar) Makam tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
as) İş riski zammı
+
Ödendiği Ay
 
aş) Bayram harçlığı
+
Ödendiği Ay
 
  b) İkramiye
+
Ödendiği Ay
 
ba) Bayram ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
 
bb) Yılbaşı ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
 
bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
 
bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
 
be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
 
-          Jübile ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
 
-          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
-
 
 
c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)
+
Ödendiği Ay
 
d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı
+
Ödendiği Ay
4
İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler
+
Ödendiği Ay
 
a) Ücret niteliğinde olanlar
+
Hak Edilen Ay
 
b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar
+
Ödendiği Ay
5
Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler
+
Hak Edilen Ay
6
Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)
+
Ödendiği Ay
7
İzin harçlığı
+
Ödendiği Ay
8
Görev Yollukları
-
 
9
Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
 
10
Aile zammı (Kurumca  belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
 
11
Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
 
12
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
-
 
13
Ölüm yardımı
-
 
14
Doğum yardımı
-
 
15
Evlenme yardımı
-
 
16
Ayni yardımlar
-
 
 
a) Ayni konut tahsisi
-
 
 
b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
-
 
17
Geri ödemeli ücret avansları
-
 
18
Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti
-
 
19
İhbar tazminatı
-
 
20
Kasa/Mali sorumluluk tazminatı
-
 
21
Seyyar Görev Tazminatı
-
 
SGK'dan İktibas Edilmiştir