22 Nisan 2021 Perşembe

FW: : Kurumlar Vergisi Oranını 2021 Yılında %25'e, 2022 Yılında %23'e Yükselten Kanun

 

 

22.04.2021

 

Konu: Kurumlar Vergisi Oranını 2021 Yılında %25’e, 2022 Yılında %23’e Yükselten Kanun Yayımlandı.

 

22.04.2021 Tarih ve 31462 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 No.lu “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’e 2022 yılı için ise %23’e yükseltildi.

 

Söz konusu %25’lik oran 2021 yılının ikinci geçici vergi döneminden itibaren geçerli olacak.

 

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com