11 Haziran 2010 Cuma

MASRAF VE MALİYET HESAPLARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

MASRAF VE MALİYET HESAPLARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Tarih: 09.06.2010

1. GENEL BİLGİLERTekdüzen Hesap Planı 1.1.1994'te uygulanmaya başlanacaktır. Bu planda gelir ve maliyet hesaplarına 6 ve 7 ile başlayan hesap sınıflarda yer verilmiştir.6 nolu sınıf gelir tablosu, 7 nolu sınıf ise maliyet hesaplarına ayrılmıştır.Maliyet hesapları da 7/A ve 7/B olarak iki seçenek halinde ele alınmıştır. 7/A seçeneği maliyet muhasebesini ayrıntılı tutmak isteyen sanayi ve hizmet işletmeleri içindir. 7/B seçeneği ise ticaret, küçük sanayi ve hizmet işletmeleri için düşünülmüştür.Bu çalışmamızda Tekdüzen Hesap Planı'nda 7/B seçeneği olarak verilen ve ticaret işletmeleri ile isteyen küçük hizmet ve üretim işletmelerinin giderlerini izleyebileceği kısmın nasıl işleyeceğini uygulamadan aldığımız bir örnek üzerinde ele alacağız. Önce olayı vereceğiz, daha sonra da yevmiye kaydını yapacağız.2. HESAPLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ7/B seçeneğinde işletmeler 79 nolu gruptaki gider çeşitleri hesaplarım kullanırlar.

Muhasebe Sistemi Tebliğindeki Gider Çeşitleri hesapları aşağıdaki gibi bölümlenir:79- GİDER ÇEŞİTLERİ

790- İlk madde ve malzeme giderleri,

791- Memur ücret ve giderleri

792- Personel ücret ve giderleri

793- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

794- Çeşitli giderler

795- Vergi, Resim ve harçlar

796- Amortismanlar ve tükenme payları

797- Finansman giderleri

798- Gider çeşitleri yansıtma hesaplarıGiderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790-797 No' lu çeşit esasına göre bölümlenmiş ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir.Dönem boyunca gider çeşitleri hesabının borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonlarında fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç hesapları arasında yer alan 630, 631, 632 hesapları ile 66- Finansman Giderleri Grubu ilgili hesabın borcuna, 798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesaplarının alacağına yazılır. Daha sonra 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı borçlandırılarak, dönem içi gider hesapları kapatılır.3. UYGULAMADAN ÖRNEKLERAydın halıcılık işletmesi, bir ticari işletme olup el halıları alıp satmaktadır. Bu işletme ile ilgili giderler aşağıdaki şekilde oluşmuştur.3.1. DÖNEM İÇİ İŞLEMLER1) Dönem başı bilançosunda Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında 1.500.000 TL gözükmektedir. Bunun 1.000.000 TL'si geçmiş senede yatırılan taşıt aracı kasko sigorta primi, 500.000 TL'si ise bu yılın defter tasdik ücreti gibi muhtelif işletme giderleridir. Bunu bu yılın giderlerine aktarmamız gerekir.YEVMİYE KAYDI794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1.500.000

794. 03 Taşıt Ar. Mas. 1.000.000

794.04 Muh. İşl. Gid. 500.000

280 GEL. YIL. AİT GİDERLER 1.500.0002) Kılıç özü Petrol' den firma aracı için KDV dahil (% 13) 1.649.800 TL' lik akaryakıt peşin olarak alınmıştır.794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1.460.000

794.03 Taşıt Ar. Mas. 1.460.000

191 İNDİRİLECEK KDV 189.800

191.02 İnd. KDV (% 13) 189.800

100 KASA 1.649.8003) Alınteri El Halıcılık’ a satılan malların ilgili işletmeye taşınması için 40 DR 526 plakalı araca % 12 KDV dahil 3.500.000 TL ve Veli Köylü’ ye hamaliye ücreti olarak 500.000 TL ödenmiştir. Bu masraf işletmemize aittir.794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 3.625.000

794.06 Satış Gid. 3.625.000

191 İNDİRİLECEK KDV 375.000

191 .01 İnd. KDV. (%12) 375.000

100 KASA 4.000.0004) Firmada kullanılmak üzere ERTÜRK Kırtasiye’ den %12 KDV hariç 1.000.000 TL’ lık çeşitli kırtasiye malzemeleri alınmış ve bedeli nakten ödenmiştir.794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1.000.000

794 .01 Kırtasiye Giderleri 1.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV 120.000

191 .01 İnd. KDV. 120.000

100 KASA 1.120.0005 ) Firma Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fazıl Yükselen’ e bir aylık muhasebecilik ücreti olarak KDV hariç 5.000.000 TL tahakkuk ettirilmiş ve ilgili kesintilerle ödeme yapılmıştır.794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5.000.000

794.05 Muhasebe ücreti 5.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV 600.000

191 .01 İnd. KDV. (%12) 600.000

100 KASA 4.530.000

360 ÖD.VER.VE FONLAR 1.070.000

360.1. Öd. Vergiler

360.1.1. G.V. 1.000.000

360.2. Öd. Fon.P. 70.0006) Aylık Depo kirası olarak makbuz düzenlenip ilgili kesintiler yapıldıktan sonra mülk sahibi Şenol Demirci’ ye 3.930.000 TL ödenmiştir. Tahakkuk eden kira 5.000.000 TL’ dir.794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5.000.000

794.02 Depo Kirası 5.000.000

100 KASA 3.930.000

360 ÖD.VER.VE FONLAR 1.070.000

360.1. Öd. Vergiler

360.1.1. G.V. 1.000.000

360.2. Öd. Fon.P. 70.0007 ) PTT ‘ den gönderilen KDV dahil 11.200.000 TL’ lik telefon faturası ödenmiştir.793 DIŞ.SAĞ. FAY.VE HİZM. 10.000.000

793. 01 Telefon Giderleri 10.000.000

191. İNDİRİLECEK KDV 1.200.000

191.01. İnd.KDV ( % 12 ) 1.200.000

100 KASA 11.200.0008) Termebank Kırşehir Şubesinden alınan kredi için 10.000.000 TL faiz yürütüldüğü gelen dekonttan anlaşılmaktadır.797 FİNANSMAN GİDERLERİ 10.000.000

797.01 Faiz Giderleri 10.000.000

300 BANKA KREDİLERİ 10.000.000

300.02 Termebank 10.000.0009) Firmada çalışan Ömer İğdeli,İlhami Kaymaz, Rafet Güvenç ve Metin Alagöze ücret tahakkukları yapılmıştır.791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 160.580.000

791.01 İşçi Ücretleri 160.580.000335 PERSONELE BORÇLAR 90.000.000

335.01 İĞDELİ 15.000.000

335.02 İ.KAYMAZ 20.000.000

335.03 R. GÜVENÇ 30.000.000

335.04 M. ALAGÖZ 25.000.000360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 23.580.000

360.1. Öd. Vergi 23.000.000

360.1.1. G.V. 23.000.000

360.1.2. D.V. 580.000361 ÖD. SOS.GÜV. KESİNTİ 47.000.000

361.01. SSK İşveren 27.000.000

361.02. SSK İşçi 20.000.0003.2 DÖNEM SONU KAYITLARI10) Dönem sonunda amortismana tabi varlıklardan amortisman gideri ayrılmıştır.796 AMORTİSMAN VE TÜK.PAY. 208.750.000

796.01 Amortisman Giderleri 208.750.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 208.750.000

257. 1 Taş. Ar.A. 208.750.00011) Dönem içinde oluşan giderler 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI aracılığı ile ilgili hesaplara (600’ lü hesaplar ) aktarılıyor.631 PAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ 3.625.000

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 393.290.000

660 K.V. BORÇLANMA GİDERLERİ 10.000.000

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA H. 406.915.000

798.1. İşçi Ücretleri ve Giderleri 160.580.000

798.3. Dış. Sağ. Fayda 10.000.000

798.4. Çeşitli Giderler 17.585.000

798.6. Amor. Ve Tük. P. 208.750.000

798.7. Finansman Giderleri 10.000.00012) Ele aldığımız örnek ticari işletme olduğundan ve fiili maliyetler kullanıldığından giderlerde herhangi bir yansıtma farkı ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle dönem sonundan YANSITMA HESAPLARI İLE GİDER HESAPLARI ‘nı karşılaştırarak kapatabiliriz.798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA H. 406.915.000

798.1. İşçi Ücretleri ve Giderleri 160.580.000

798.3. Dış. Sağ. Fayda 10.000.000

798.4. Çeşitli Giderler 17.585.000

798.6. Amor. Ve Tük. P. 208.750.000

798.7. Finansman Giderleri 10.000.000

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 160.580.000

791.01 İşçi Ücretleri 160.580.000

793 DIŞ.SAĞ. FAY.VE HİZM. 10.000.000

793. 01 Telefon Giderleri 10.000.000

794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 17.585.000

794.01 Kırtasiye Giderleri 1.000.000

794.02 Depo Kir. 5.000.000

794.03 Taş. Ar. M. 2.460.000

794.04 Muh. İş. Gid. 500.000

794.05 Muhasebe ücreti 5.000.000

794.06 Satış Giderleri 3.625.000

796 AMORTİSMAN VE TÜK. PAYI 208.750.000

796.01. Amor.Gider. 208.750.000

797 FİNANSMAN GİDERLERİ 10.000.000

797.01. Faiz Giderleri 10.000.00013) Dönem sonunda 600’lü gider hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilmesi gerekir.690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 406.915.000

631 PAZ. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 3.625.000

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 393.290.000

660 K.V. BORÇLANMA GİDERLERİ 10.000.0004. SONUÇ VE ÖZETBu çalışmamızda; Tekdüzen Hesap Planı’ na göre Ticari işletmelerde giderlerin oluşumu ve dönem sonlarında Gider Çeşitleri Yansıtılma hesapları ile koordineli olarak nasıl işlettirildiğini uygulamalı örnek işletme yardımıyla ortaya koyduk.İşlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.Dönem içinde giderler gerçekleştikçe 790-797 nolu uygun gider çeşitleri hesabına borç, peşin yapılmışsa 100 Kasa, değilse uygun borç hesabına alacak kaydedilir.Dönem sonunda;a) 600’ lü gider hesaplarına borç ( 630,631,632,660 gibi ) 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI’ na alacak verilir.

b) 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı ile 790-797 Gider Çeşitleri hesabı karşılıklı olarak ters kayıt yapılarak kapatılır.

c) 600’ lü gider hesapları ( 630, 631, 632, 660 gibi ) 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.